Jan Wiegers

1893 - 1959
Klik op een kunstwerk voor meer informatie

Jan Wiegers was in 1918 één van de initiatiefnemers tot de oprichting van De Ploeg. Hij vertrok wegens gezondheidsredenen in 1920 naar het Zwitserse Davos en maakte daar kennis met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner. Terug in Groningen (1922) introduceerde Jan Wiegers zijn op Kirchner geïnspireerde, expressionistische stijl. In navolging van Wiegers kozen ook andere Ploegschilders voor een expressionistische manier van schilderen. In de periode na 1945 werden de werken van Jan Wiegers nog krachtiger van kleur en vrijer van opvatting. Binnen De Ploeg werd Jan Wiegers beschouwd als de belangrijkste modernist en hij behoorde tot één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het expressionisme in Nederland.